presentator Jacobine Geel

De meeste mensen kennen haar als presentator van het tv-programma Schepper & Co. Een rustig praat- en interviewprogramma met een religieus randje over ‘actuele ontwikkelingen rondom levensbeschouwing en spiritualiteit’. Maar dat is niet het enige wat Jacobine Geel doet. Sinds twee jaar is ze voorzitter van GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. En vanwege die bestuursfunctie is ze door maandblad Opzij gekozen tot één van de invloedrijkste vrouwen van Nederland. Jacobine is een snelle stijger want ze kwam op de lijst binnen op nummer negen (met stip!). Bij het artikel zien we een foto van haar bij haar boekenkast. Geen armoedige Billy, maar een sjieke met een ladder. Gelukkig schopt ze eerst haar schoenen uit voordat ze de hoogte in gaat. (Heel goed Jacobine, want met hakken op zo’n laddertje kun je al gauw een lelijke smak maken!).

Voor de kijkers van Schepper & Co zal het geen verrassing zijn: de kast staat vol geschiedenis, filosofie en andere interessante non-fictie. ‘Lekker actueel’ is het boek De nieuwe religieuze intolerantie van Martha Nussbaum. Een uitweg uit de politiek van de angst is de ondertitel. “Angst is weliswaar een natuurlijke menselijke reactie, maar Nussbaum benadrukt vooral dat angst uiteindelijk niet gebaseerd is op feiten maar op een bepaalde perceptie van de feiten. Daarbij staat de zorg om het zelf centraal. Vandaar dat angst een ‘narcistische emotie’ is die, als ze niet gecorrigeerd en aangevuld wordt, de neiging heeft het zelf in zichzelf op te sluiten en daarmee onze meest menselijke eigenschap, namelijk onze socialiteit, te ondermijnen.” * Een interessant inzicht dat – kort na de aanslagen in Parijs – de nodige discussie zal oproepen.

Welk boek zou ik zelf uit deze kast trekken? Want die neiging heeft toch iedere boekenkastwatcher? Mijn keuze valt op het boek Sphären I van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Het eerste deel van een trilogie dat zijn magnum opus wordt genoemd. Een citaat uit een recensie: “In den beginne is niet het individu, maar is de twee-heid: dat is Sloterdijks uitgangspunt. Een mens kan pas bestaan, wanneer er een omgeving is die hem dat mogelijk maakt. Beide zijn op elkaar aangewezen, want de mens die gemaakt is door zijn Umwelt zet die laatste op zijn beurt naar zijn hand. Hij schept (of herschept) een ruimte om zich heen die hem beschermt tegen bedreigingen van buitenaf. Die immuun-sfeer, zoals Sloterdijk haar noemt, vormt een fysieke plaats en de vormen daarvan worden beschreven in de twee eerste delen van het Sferen-project…” Hoogst interessant en nieuwsgierigmakend zo’n citaat. Maar het wordt nog interessanter, want deel III van Sphären – dat niet in deze kast staat – begint met een verhandeling over terrorisme. Kenmerkend voor het terrorisme – volgens Sloterdijk – is dat het niet direct het slachtoffer aanvalt, maar de ‘immuun’-sfeer waarin hij kan leven. Volgens hem zal de 21e eeuw in het teken staan van terrorisme. Oef, de Duitse filosoof heeft een griezelige, maar betrouwbare vooruitziende blik.

(Lees hier de complete recensie van Sphären)

* Citaat uit een recensie van De nieuwe religieuze intolerantie door Bert Altena

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Foto Mark Horn | Opzij 11, november 2015

1 Johan Goudsblom – Het regime van de tijd
2 Camille Paglia – Het seksuele masker
3 Niek Pas – Imaazje! De verbeelding van Provo 1965-1967.
4 Elizabeth Perle Mckenna – Als werk niet meer werkt. Vrouwen, carriere en de kwaliteit van het leven.
5 Herman Pleij – Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieen over het volmaakte leven
6 Douglas R. Hofstadter – Le Ton Beau de Marot. In Praise of the Music of Language.
7 Peter Schrijvers – De hel die Europa heet. Amerikaanse frontsoldaten in de Tweede Wereldoorlog.
Arthur Schopenhauer – De wereld als wil en voorstelling
9 Arthur Schopenhauer – De wereld deugt niet
10 Arthur Schopenhauer – De vrijheid van de wil
11 Jan Willem Schulte Nordholt – De mythe van het Westen
12 Jan Willem Schulte Nordholt – Triomf en tragiek van de vrijheid, de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika.
13  Peter Senge , Otto Scharmer & Joseph Jaworski – Presence. Een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties.
14 Coen Simon – Kijk de mens. Filosofische etiquette.
15 Peter Sloterdijk – Sphären I
16 Peter Sloterdijk – Kritiek van de cynische rede
17 Rudy Kousbroek – Het Oostindisch kampsyndroom
18 Antjie Krog – Country of My Skull: Guilt, Sorrow, and the Limits of Forgiveness in the New South Africa.
19 Auteur onleesbaar – Andere tijden (Een van de boeken van het geschiedenisprogramma)
20 Frénk van der Linden – Top op het bot
21 E. Lodewijks-Frencken – Wachten op Zach. Vader-moeder-zijn van een moeilijk kind.
22 Geert Mak – Een kleine geschiedenis van Amsterdam
23 Martha Nussbaum – De nieuwe religieuze intolerantie. Een uitweg uit de politiek van de angst.
24 Otto Veenhoven – Sunny Home
25 Edith Velman – Edith’s Story
26 Cees Verheul – Dans om de wereld. Fragmenten over Joseph Brodsky.
27 Peter Vermij – Perfectie op bestelling; genetische manipulatie in het dagelijks leven.
28 Karen Vintges – Filosofie als passie. Het denken van Simone de Beauvoir.
29 J.J. de Vries – Het Verhaal Van Een Taal
30 Auteur onleesbaar – De vrijheid voor gestreën
31 Auteur onleesbaar – De grote emoties
32 Marvin Weisbord – Don’t Just Do Something, Stand There! Ten Principles for Leading Meetings That Matter.
33 Elisabeth Wellendorf – Leven met het hart van een ander. De psychische gevolgen van orgaantransplantatie.
34 Margareth Wertheim – The Pearly Gates of Cyberspace: A History of Space from Dante to the Internet.
35 H.L. Wesseling – De Draagbare Wesseling
36 H.E.S. Woldring – Vriendschap door de eeuwen heen. Wijsgerige beschouwingen over vriendschap als gave en opgave.
37 Rob de Wijk – Pyrrus in Kosovo
38 Samuel IJsseling – Macht en onmacht
39 Mirjam Shatanawi – Islam in beeld. Kunst En Cultuur Van Moslims Wereldwijd.

Share the Post:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *