logo


Thank God for Abortion. Een duidelijk statement van Raven van Dorst op het twitteraccount van de allesdoener. Aanleiding voor de foto was het besluit van het Amerikaanse hooggerechtshof om het recht o[...]